POZIV NA STRUČNI SEMINAR - 01. OŽUJKA 2019.

STRUČNI SEMINAR

DUŽNOSTI I OBVEZE POSLODAVCA

U PROVOĐENJU PROPISA I VOĐENJU DOKUMENTACIJE

IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA – PRIKAZ PRIMJERA IZ PRAKSE

NADZOR IZ PODRUČJA RADNIH ODNOSA TE PROFESIONALNE BOLESTI

 

Varaždin, Gradska sportska dvorana – Arena na Dravi

petak 01. ožujka 2019. od 9:00 – 13:30

 

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar kako bi svojim članovima kao i ostalim sudionicima seminara pružila stručnu pomoć, odgovarajuće informacije i konzultacije te im na taj način olakšala posao.

 

PROGRAM SEMINARA:

8:30 – 9:00 – registracija sudionika

 

Vrijeme

Tema

Predavač

 

 

9:00 – 10:30

Registar onečišćavanja okoliša te način popunjavanja obrazaca - prikaz na primjeru (ispusti u zrak, ispusti u vode, otpad, obrada i unos podataka, dostava obrazaca)

Vođenje elektronske dokumentacije preko aplikacije ministarstva

 

 

predstavnici tvrtke EcoMission d.o.o., Varaždin

 

 

10:30 – 11:00

 

Pauza

 

 

11:00 – 11:45

 

 

Nadzor iz područja radnih odnosa

Goran Krpan dipl.iur.

viši inspektor rada MRMS

 

11:45 – 12:00

 

 

Pauza

 

 

12:00 – 13:00

 

Profesionalne bolesti -  što su to profesionalne bolesti, kako ih prepoznati, postupak i način priznavanja

Grozdana Hanžek, dr.med.spec. medicine rada – Specijalistička ordinacija medicine rada, Varaždin

 

13:00 - 13:30

 

Zaključci i završetak seminara

 

Ljubomir Pintarić,

predsjednik udruge USOP

 

Arena na Dravi – smjernice

Gradska sportska dvorana Varaždin sa adresom „Šetalište Franje Tuđmana 1“  nalazi se između rijeke Drave i šume koja je okružuje. Iz smjera Zagreba je najbolje nakon silaska sa autoceste kod Varaždina slijediti putokaze do Gradske sportske dvorane. Ti putokazi se mogu pronaći i na daljnjim prilaznim cestama iz smjera Čakovca, Koprivnice/Ludbrega i Slovenije.

Za svakog sudionika seminara osigurano je besplatno parkirno mjesto.

Informacije: predsjednik udruge Ljubomir Pintarić 0994352567 ili usopvz@gmail.com

 

USOP, Tina Ujevića 5, 42000 Varaždin

 Rezervacije: ispuniti prijavu.