STRUČNI SEMINAR - USAVRŠAVANJE STRUČNJAKA ZAšTITE NA RADU -Varaždin 24.11.2023.

Prijava sudionika (koji su u obvezi stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka ZNR) vrši se isključivo putem prijave u Informacijskom sustav zaštite na radu -  ISZNR pri MROSP i ispunom ove prijavnice, te potvrdom prijave na naš e-mail: usopvz@gmail.com.
Link za prijavu: https://isznr.gov.hr/

Ostali sudionici se mogu prijaviti putem prijavnice u privitku, te također dobivaju potvrdu o sudjelovanju. 

 

SVI SUDIONICI SEMINARA DOBIVAJU POTVRDU O SUDJELOVANJU RADI MOGUĆNOSTI REGULIRANJA OBAVEZA STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU (kod Poslodavca i u ovlaštenim organizacijama).

 

Rok za prijave: najkasnije do 22.11. 2023. Broj mjesta je ograničen

 

):  Poziv s programom stručnog seminara na linku:  Prijavnica

 

PRIJAVA SUDIONIKA ZA STRUČNI SEMINAR

NOVOSTI I OBAVEZE SUDIONIKA SUSTAVA ZAŠTITE NA RADU; PROVEDBA ZNR ZA STRANE I UPUĆENE  RADNIKE, PRIMJERI DOBRE PRAKSE TE PRIZNAVANJE OZLJEDA NA RADU

petak 24. studeni 2023. godine

Varaždin, Gradska sportska dvorana – Arena na Dravi (Šetalište Franje Tuđmana 1)

Naziv tvrtke i OIB:

 

 

 

 

Adresa:

 

 

Ime i prezime sudionika:

 

1)

 

2)

Radno mjesto:

 

 

Kontakt telefon:

 

 

E-mail: