DODJELA PRIZNANJA

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije sjeverozapad – USOP  i ove je godine tradicionalno obilježila Nacionalni dan Zaštite na radu u Republici Hrvatskoj 28. travnja 2020. god., te svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Povodom istoga Udruga USOP Varaždin dodijelila je priznanje istaknutom članu udruge g. Igoru Ružiću, dipl. ing. sig., za dugogodišnji rad, izuzetne zasluge i postignuća u razvoju te unapređivanju zaštite na radu.

Svečana dodjela priznanja održati će se čime nam to dozvoli epidemiološka situacija.