POZIV NA STRUČNI SEMINAR - 22. STUDENI 2019.

STRUČNI SEMINAR

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I RADNIH ODNOSA PRI

ZAPOŠLJAVANJU STRANACA U RH, DUŽNOSTI I OBAVEZE POSLODAVCA

VEZANE UZ RAD U

EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA

 ZA ENERGETSKA ZVANJA TE  INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE NA RADU

 Varaždin, Gradska sportska dvorana – Arena na Dravi

petak 22. studeni 2019. od 9:00 – 14:30

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar kako bi svojim članovima kao i ostalim sudionicima seminara pružila stručnu pomoć, odgovarajuće informacije i konzultacije te im na taj način olakšala posao.

PROGRAM

Napomena:

Prijavu i program stručnog seminara možete preuzeti ovdje.

Arena na Dravi – smjernice

Gradska sportska dvorana Varaždin sa adresom „Šetalište Franje Tuđmana 1“  nalazi se između rijeke Drave i šume koja je okružuje. Iz smjera Zagreba je najbolje nakon silaska sa autoceste kod Varaždina slijediti putokaze do Gradske sportske dvorane. Ti putokazi se mogu pronaći i na daljnjim prilaznim cestama iz smjera Čakovca, Koprivnice/Ludbrega i Slovenije.

Informacije: predsjednik udruge Ljubomir Pintarić 0994352567 ili usopvz@gmail.com