Poziv na stručni seminar

LICENCIRANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU - SPECIJALISTE ZAŠTITE NA RADU

VREDNOVANJE I STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

Varaždin, Gradska sportska dvorana - Arena na Dravi

petak 24. studeni 2017. od 8:00 - 13:00

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar kako bi svojim članovima kao i ostalim sudionicima seminara pružila stručnu pomoć, odgovarajuće informacije i konzultacije te im na taj način olakšala posao.

Vrijeme

Tema

Predava?

 

8:00 – 9:00

 

Registracija sudionika

 

9:00 – 9:30

Dobra praksa za sve sudionike u zaštiti na radu (radnici, povjerenici, stručnjaci ovlaštenici, poslodavci)

Ljubomir Pintarić

stručnjak zaštite na radu

Colas Hrvatska d.d.

 

9:30 – 10:30

 

Zaštita na radu te status stručnjaka u Europi i svijetu - dobra praksa

Husein Toromanović

stručni savjetnik za ZNR

Colas Hrvatska d.d.

 

10:30 – 11:00

 

Pauza

 

 

11:00 – 11:30

 

Stručnjaci zaštite na radu u Republici Hrvatskoj

 

mr.sig. Vitomir Begović

ravnatelj ZUZNR

 

11:30 – 12:00

 

Ustroj registra, vrednovanje i stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu

Antonio  Jaić

viši stručni savjetnik ZUZNR

 

12:00 – 12:30

 

 

Rasprava

 

 

12:30 – 13:00

 

 

Zaključci i završetak seminara

Ljubomir Pintarić,

predsjednik udruge USOP

 

Arena na Dravi - smjernice :

Gradska sportska dvorana Varaždin nalazi sa adresom Šetalište Franje Tuđmana 1 nalazi se između rijeke Drave i šume koja je okružuje. Iz smjera Zagreba je najbolje nakon silaska sa autoceste kod Varaždina slijediti putokaze do Gradske sportske Dvorane. Ti putokazi se mogu pronaći i daljnjim prilaznim cestama iz smjera Čakovca, Koprivnice/Ludbrega i Slovenije.

Točnu lokaciju možete provjeriti na karti.

Za svakog sudionika seminara osigurano je besplatno parkirno mjesto.

 

Informacije: predsjednik udruge Ljubomir Pintarić, tel. 099 4352 567 ili usopvz@gmail.com , USOP, Tina Ujevi?a 5, 42000 Varaždin

 

Rezervacije: ispuniti prijavu