Poziv na stručni seminar

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar kako bi svojim članovima kao i ostalim sudionicima seminara pružila stručnu pomoć, odgovarajuće informacije i konzultacije te im na taj način olakšala posao. 

Seminar se održava u Varaždinu, Gradska sportska dvorana – Arena na Dravi petak 17. velja?e 2017. od 8:00 – 13:00

 

Program seminara:

 

8:30 - 10:00 (90 min)

 Obaveze sudionika u gradnji prema Zakonu  o gradnji, vezano uz primjenu Zakona o zaštiti na radu 

 Predavač: Darko Klarić, dipl. ing. stroj., stručnjak zaštite na radu, Varaždin

15 min

 Pauza

10:15 - 11:15 (60 min)

 Građevinski otpad i otpad koji sadrži azbest

 Predavač: mr. sc. Zlatko Barjaktarović, dipl. ing. kem. teh.

30 min

 Pauza

11:45 - 13:00 (75 min)

 Registar onečišćavanja okoliša - aktualne novosti u 2017.

 Predavačica: Marija Hrgarek, dipl. ing. kem. teh., Ecomission d.o.o., Varaždin

 

Arena na Dravi - smjernice :

 

Gradska sportska dvorana Varaždin nalazi sa adresom Šetalište Franje Tuđmana 1 nalazi se između rijeke Drave i šume koja je okružuje. Iz smjera Zagreba je najbolje nakon silaska sa autoceste kod Varaždina slijediti putokaze do Gradske sportske Dvorane. Ti putokazi se mogu pronaći i daljnjim prilaznim cestama iz smjera Čakovca, Koprivnice/Ludbrega i Slovenije.

Točnu lokaciju možete provjeriti na karti.

Za svakog sudionika seminara osigurano je besplatno parkirno mjesto.