Stručni izlet i rafting 01.09.2018.

Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizirala je 01. rujna 2018. godine stručni izlet i rafting. Izlet je uključivao posjet Međimurskim vodama d.o.o, rafting na Muri (u Sloveniji) s ruto Krog - Tinekov brod u Gornjoj Bistrici i ručak na Tinekovu brodu u Gornjoj Bistrici te druženje.

U nastavku možete vidjeti fotografije sa održanog stručnog izleta i raftinga.

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....